CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM Trang Chủ | Đăng Nhập | Liên Hệ Cap bu
 • Đa Kênh
 • Đa Kênh
 • Bảo hiểm Chữ Ký Số
 • Sản phẩm vàng Dịch vụ vàng
 • Chữ ký thứ 2 trên NET
Công Ty
Giới thiệu công ty

Sự kiện

Tuyển dụng

Ký kết hợp tác thử nghiệm triển khai OpenRoad giai đoạn 3
07/04/2014 16:33:05:PM

 Ngày 04-04-2014, tại Hải Phòng đã diễn ra ý kết Biên bản ghi nhớ Phase 3 hợp tác thử nghiệm triển khai hệ thống nền tảng cộng tác mở (OpenRoad) tích hợp với các hệ thống ứng dụng phần mềm tự do nguồn mở cơ bản.

 

Các đơn vị tham gia dự án

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Công nghệ thông tin) với trường Đại học Carnegie Mellon Úc (Trung tâm Công nghệ mở OTF - Open Technology Foundation) về công nghệ mở, Văn phòng Công nghệ thông tin đã nhận chuyển giao từ phía Trung tâm OTF hệ thống phần mềm nguồn mở nền tảng cộng tác mở, được bản địa hóa với tên là OpenRoad.

Về nền tảng OpenRoad: OpenRoad là hệ thống nền tảng nguồn mở được phía Việt Nam nhận chuyển giao công nghệ và bản địa hóa từ nền tảng gốc OpenRay do Trung tâm OTF phát triển tùy biến vào tháng 6/2012 dựa trên nền tảng Joinup, được Ủy ban châu Âu phát triển thông qua Chương trình các Giải pháp tương hợp cho các nền Hành chính Nhà nước (ISA). Nền tảng này tuân thủ theo giấy phép nguồn mở GNU GPLv2, cho phép tạo các cộng đồng sử dụng, phát triển mã nguồn cũng như cung cấp thông tin. Triển khai thử nghiệm OpenRoad, ngoài ý nghĩa là một dự án tiềm năng cho việc xây dựng một cổng chia sẻ mọi thông tin về các dự án phần mềm tự do nguồn mở tại Việt Nam, đây còn là dự án đầu tiên tại Việt Nam có sự tham gia đầy đủ của 4 thành phần: nhà nước, doanh nghiệp, viện – trường đại học và cộng đồng các lập trình viên, có thiện chí cùng phát triển với cộng đồng quốc tế theo đúng mô hình phát triển của phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) thế giới.

Ngày 17/12/2012, tại Đại học Hoa Sen, thành phố Hồ Chí Minh, các bên tham gia trong Pha 1 của dự án OpenRoad đã ký kết Biên bản ghi nhớ để tiến hành công việc nhận chuyển giao công nghệ từ phía Úc sang phía Việt Nam, gồm:

 1. Bộ Khoa học và Công nghệ (Văn phòng Công nghệ thông tin).
 2. Công ty cổ phần Tin học Lạc Tiên, thành viên của Câu lạc bộ PMTDNM Việt Nam, gọi tắt và VFOSSA.
 3. Công ty Cổ phần NetNam, thành viên của VFOSSA.
 4. Đại học Hoa Sen TP. Hồ Chí Minh (Khoa Khoa học và Công nghệ)

Tiếp đến, ngày 03/06/2013, cũng tại Đại học Hoa Sen, các bên tham gia dự án OpenRoad Pha 1 đã thống nhất đánh dấu hoàn thành việc chuyển giao công nghệ và bản địa hóa OpenRoad, và mở ra Pha 2 của Dự án với việc bổ sung thêm (1) Hệ thống quản lý tài liệu - DMS (Document Management System); (2) Hệ thống thư điện tử; và (3) các hệ thống đó cùng với phần mềm gốc của OpenRoad được tích hợp với OpenLDAP để tạo ra một hệ thống tổng thể có khả năng đăng nhập duy nhất – SSO (Single Sign On). Ngoài 4 đơn vị đã tham gia Pha 1 của Dự án, các đơn vị tham gia Pha 2 gồm:

 1. Công ty cổ phần EcoIT, thành viên của VFOSSA.
 2. Công ty Cổ phần Giải pháp thông tin iWay, thành viên của VFOSSA.
 3. Đại học Duy Tân, Thành phố Đà Nẵng.
 4. Đại học Dân lập Hải Phòng.
 5. Đại học Thăng Long, Thành phố Hà Nội.

Sau 2 Pha đầu, dự án OpenRoad đã có 9 đơn vị tham gia, trong đó có 1 đơn vị của Bộ KHCN, 4 trường đại học  và 4 công ty đều là các thành viên của CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA).

Ngày 04/04/2014, tại Đại học Dân lập Hải Phòng, các bên tham gia dự án OpenRoad đã thống nhất đánh dấu hoàn thành bước đầu các công việc tích hợp các thành phần của Dự án ở Pha 2, và mở ra Pha 3 của Dự án với việc bổ sung thêm (1) Hệ thống tích hợp thư viện điện tử KOHA và Dspace; (2) Hệ thống học tập điện tử Moodle; và (3) Hạ tầng khóa công khai - PKI (Public Key Infrastructure) với khả năng sử dụng các thẻ an ninh để xác thực toàn bộ hệ thống và ký điện tử cho một số thành phần trong hệ thống tổng thể OpenRoad. Cả 3 hệ thống mới này cũng đều sẽ được tích hợp với OpenLDAP, cùng với các thành phần khác đã được tích hợp trước đó trong Pha 2 để giữ cho toàn bộ hệ thống OpenRoad tổng thể vẫn có được khả năng đăng nhập duy nhất – SSO.

Các đơn vị tham gia trong Pha 3 của Dự án gồm:

 1. Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc – (NALA). Liên Chi hội hiện có hơn 60 đơn vị thành viên các tỉnh phía Bắc (từ Huế trở ra).
 2. Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp Công nghệ D&L (gọi tắt là D&L), thành viên của Câu lạc bộ PMTDNM Việt Nam (VFOSSA).
 3. Trường Đại học Đại Nam, , thành viên của Câu lạc bộ PMTDNM Việt Nam (VFOSSA).
 4. Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam (VINADES.JSC hay công ty VINADES), thành viên Câu lạc bộ PMTDNM Việt Nam (VFOSSA).
 5. Viện Đại học Mở Hà Nội, thành viên của Câu lạc bộ PMTDNM Việt Nam (VFOSSA).
 6. Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Nacencomm, thành viên của Câu lạc bộ PMTDNM Việt Nam (VFOSSA).
 7. Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông, trực thuộc Đại học Thái Nguyên, thành viên của Câu lạc bộ PMTDNM Việt Nam (VFOSSA).

Như vậy là trong Pha 3 dự án OpenRoad có tổng cộng 16 đơn vị tham gia, trong đó có 1 đơn vị của Bộ KHCN, 7 trường đại học, 7 công ty (là các thành viên của CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt Nam (VFOSSA)) và Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc.

Các đơn vị tham gia giai đoạn 3

Các Bên đồng ý ký kết Biên Bản Ghi Nhớ với các nội dung như sau:

 1. Văn phòng Công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ là đầu mối hợp tác với đại học Carnegie Mellon Úc, chịu trách nhiệm làm đầu mối liên hệ với Trung tâm OTF thuộc trường đại học Carnegie Mellon Úc và thương thuyết với Trung tâm OTF về các hỗ trợ kỹ thuật và chuyên gia có liên quan trong quá trình thử nghiệm tích hợp và khai thác OpenRoad tại Việt Nam;
 2. Tất cả các bên tham gia OpenRoad trong tất cả các Pha đều thống nhất rằng, để đơn giản hóa thủ tục ký kết Biên Bản Ghi Nhớ lần này, tám (08) đơn vị tham gia ký kết Biên Bản Ghi Nhớ với Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 03/06/2013 tại Đại học Hoa Sen, như được nêu ở trên, vẫn sẽ tiếp tục tham gia trong dự án OpenRoad với đầy đủ các nghĩa vụ, quyền hạn và phạm vi như được thể hiện trong Biên Bản Ghi Nhớ đã được ký kết đó.
 3. Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc với sự hỗ trợ của các nhân sự kỹ thuật từ công ty D&L và Đại học Đại Nam - được nêu bên dưới: (a) xây dựng, duy trì và phát triển cộng đồng các lập trình viên cho các phần mềm tự do nguồn mở chuyên dụng cho thư viện KOHA và Dspace; (b) Xây dựng và mở rộng cộng đồng những người sử dụng, trước hết là các phần mềm tự do nguồn mở chuyên dụng cho thư viện KOHA và Dspace, và các phần mềm khác theo nhu cầu trong dự án OpenRoad, tại các đơn vị thành viên của Liên chi hội Thư viện Đại học Khu vực phía Bắc.
 4. Các trường Đại học Đại Nam, Viện Đại học Mở và Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông với sự hỗ trợ của các nhân sự kỹ thuật từ các công ty tin học D&L, VINADES và Nacencomm tương ứng sẽ xây dựng, duy trì và phát triển các cộng đồng các lập trình viên cho các ứng dụng:
  1. Hệ thống thư viện tích hợp KOHA và thư viện điện tử Dspace.
  2. Hệ thống học tập điện tử Moodle
  3. Hạ tầng khóa công khai - PKI và thẻ an ninh sử dụng cho các thành phần trong hệ thống OpenRoad để thực hiện các công việc như xác thực, ký điện tử và mã hóa - giải mã dữ liệu.
 5. Các cộng đồng lập trình viên tại các đại học được nêu ở trên bao gồm:
 6. Các lập trình viên cốt lõi: triển khai, cải tiến, duy trì mã nguồn của nền tảng OpenRoad và các ứng dụng PMTDNM cơ bản được tích hợp vào OpenRoad theo đúng mô hình phát triển của PMTDNM, luôn hướng tới việc ngược lên dòng trên về các dự án PMTDNM dòng chính thống gốc ban đầu.
 7. Các lập trình viên mở rộng: cùng phát triển với đội cốt lõi, xây dựng hoặc tổng hợp theo các PMTDNM chung của dự án; tiến hành việc mở rộng, xây dựng các trình cài cắm (Plug-ins); bản địa hóa và phân phối các phiên bản của dự án.
 8. Các lập trình viên triển khai cho người sử dụng. Tiến hành việc cài đặt, triển khai, thiết lập cấu hình và tùy biến khi triển khai.
 9. Tất cả các bên tham gia cam kết xây dựng và duy trì hệ thống tư liệu (tài liệu văn bản, hình ảnh, âm thanh, đa phương tiện) cho toàn bộ hệ thống nền tảng OpenRoad và các ứng dụng PMTDNM cơ bản thành phần được tích hợp vào OpenRoad với các giấy phép tư liệu mở Creative Commons với các lựa chọn CC BY và/hoặc CC BY-SA để những người sử dụng có đủ các quyền tự do đối với các tư liệu mở của dự án.
 10. Các công ty cộng tác với các trường đại học và các bên liên quan khác trong việc tìm kiếm, xây dựng, khai thác và mở rộng cộng đồng những người sử dụng các sản phẩm, giải pháp của dự án, cả trong khu vực nhà nước, khu vực giáo dục và khu vực các doanh nghiệp. Các đơn vị thành viên của Liên Chi hội Thư viện Đại học Khu vực Phía Bắc là hạt nhân của cộng đồng người sử dụng OpenRoad như một hệ thống tổng thể, cũng như các thành phần của nó.
 11. Ngoài trách nhiệm cụ thể được nêu trong văn bản này, các bên tham gia dự án OpenRoad được khuyến khích trao đổi và chia sẻ các nguồn lực giữa các dự án thành phần với nhau, bao gồm cả nguồn nhân lực - các lập trình viên, miễn là các cặp chủ thể công ty - đại học đồng thuận với nhau về việc chia sẻ đó. Bằng cách này, các lập trình viên của một trường đại học có thể cùng một lúc tham gia trong không chỉ một dự án thành phần của OpenRoad.

Dự kiến Pha 3 của dự án sẽ được triển khai trong khoảng 6 tháng và sau đó Pha 4 sẽ bắt đầu vào Quý IV/2014 với việc tiếp tục bổ sung thêm các công ty cũng như các trường đại học, chủ yếu theo 2 lĩnh vực chính mà dự án đã lựa chọn là: Giáo dục và An ninh thông tin.Các tin khác
  V/v Rà soát, ngăn chặn giả mạo CA2  (06/06/2014 10:05:08:AM)
  Khai Trương Dịch Vụ Tại Lào  (20/03/2013 16:22:37:PM)
  Lựa chọn hiệu quả của doanh nghiệp  (28/02/2012 10:29:18:AM)
Địa chỉ ĐKKD: Tầng 5, số 2 Chùa Bộc, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Trụ sở chính: Tầng 3, Tòa nhà Bohemia, Số 25 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Telephone: (024) 35765146
Chi nhánh TP HCM
Tầng 3, 16 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Telephone: (028) 6258 7483 Line 1: (028) 3554 0280
Line 2: (028) 3554 0281 Line 3: (028) 3554 0282
Chi nhánh Lào
Tel: (856) 21 218 217
Fax: (856) 21 218 217
Số người Onlined: 50
Số lựơt truy cập: 48489