HỖ TRỢ CÁC THUÊ BAO CHUYỂN ĐỔI TỪ CKCA

29 tháng 1, 2017

THÔNG BÁO

V/v chính sách hỗ trợ dành cho các thuê bao chuyển đổi từ CKCA

Căn cứ vào thực tế về việc sau ngày 11/11/2016, tất cả chữ ký số của nhà cung cấp CKCA sẽ không sử dụng được nữa.

Với mục đích hỗ trợ cho các thuê bao của CKCA không bị gián đoạn trong các nghiệp vụ có sử dụng chữ ký số, Công ty cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm(CA2) thông báo chương trình hỗ trợ dành cho các thuê bao chuyển đổi từ CKCA. Theo đó:

Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ:
 Tòa nhà Hanel, số 2 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3576 5146
Hỗ trợ: 0167 557 5298

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 96/106 Đường Trục, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM
Số điện thoại: 028 6258 7470
Hỗ trợ 1: 028 6258 7470
Hỗ trợ 2: 028 6258 7471
Hỗ trợ 3: 028 6258 7483

COPYRIGHT 2017 NACENCOMM SMART CARD TECHNOLOGY