Digital Signature
Technical Support
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

chứng thư gốc (root certificate)

Thông tin Root MIC:
Chứng thư gốc: MIC National Root CA
Thumprint: 42843bc401476cda242034b945bbf409a6bdd5c7

DOWNLOAD ROOT MIC

Thông tin Root CA2:
Chứng thư gốc: CA2
Thumprint: fb3588819753b2fb8a8318d43b31ba5e555babfb

DOWNLOAD ROOT CA2

Danh sách chứng thư bị thu hồi (Certificate Revocation List)

Thông tin MIC RCL:
KeyID: cd6271e461bdfe3decb24060d38175dd3aac6bc6

DOWNLOAD MIC RCL

Thông tin CA2 RCL 1:
KeyId: 58cf63e1de42406c31ef0107edc2fdc0a016f7c2

DOWNLOAD CA2 RCL 1

Thông tin CA2 RCL 2:
KeyId: 15ba5a0ce20cf763cea9997b7e62dc45d624e300

DOWNLOAD CA2 RCL 2

Tìm kiếm và tải về chứng thư số thuê bao CA2 (Subcriber Digital Certificate)

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form

Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ:
 Tòa nhà Hanel, số 2 Chùa Bộc, quận Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 024 3576 5146
Hỗ trợ: 0167 557 5298

Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 96/106 Đường Trục, Phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM
Số điện thoại: 028 6258 7470
Hỗ trợ 1: 028 6258 7470
Hỗ trợ 2: 028 6258 7471
Hỗ trợ 3: 028 6258 7483

COPYRIGHT 2017 NACENCOMM SMART CARD TECHNOLOGY